SOSTRES

Podem dividir els sostres segons el material de fabricació ALUMINI o PVC.

COL·LOCACIÓ

Habitualment es col·loquen a banys i cuines, encara que també es poden utilitzar per recobriment o reforma de qualsevol sostre ja sigui interior o exterior.

SOSTRES D’ALUMINI

Disposem de models de lames lineals o bé de safates.

LINEAL RECTE

El més habitual són les lames de 200mm, però també disposem de lames de 100mm i 300mm.

Aquest model té com a característica que permet un ràpid muntatge i un molt bon acabat.

LINEAL CORBA

Disposem de la gama de Phalcel  de Gradhermetic que va des de 84mm fins a 200mm.

Aquest sistema va clipat a una bigueta i permet un fàcil muntatge en un espai molt reduït.

SAFATES

Els models de safates es fabriquen sota comanda ja que hi ha una gran varietat de configuracions que pot ser en la forma d’instal·lació i els acabats de les safates

Disposem d’una gran varietat de colors i fustes per tots els models.

Pots posarte en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta.

SOSTRES DE PVC

Disposem de 3 mides diferents:

  • 100 mm (incorpora un pas entre lama i lama)
  • 200mm (incorpora un pas entre lama i lama)
  • 150mm (són lames rectes continues)

De les 3 mides el sistema d’aconratge es realitza a través de biguetes.